Skoler i centrum i budgetforlig i Herning Kommune

Alle partier står bag budgettet for de kommende år, hvor ikke mindst børnene er i fokus.

Tirsdag aften 18. september blev der udvekslet håndtryk mellem de politiske gruppeformænd og borgmesteren i Herning Kommune. Parterne nåede ved 21-tiden til enighed om et budgetforlig for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Et budgetforlig, som alle byrådets partier står bag, og hvor ikke mindst børnene er i centrum.

Det står således klart, at der med byggestart i 2021 opføres endnu en ny folkeskole i Herning Kommune. Denne gang i det centrale Herning, hvor den nuværende Herningsholmskolen skal i helt nye lokaler.
 

"Jeg er glad for, at vi i forligskredsen er helt enige om at fastholde det høje ambitionsniveau på folkeskoleområdet," siger Lars Krarup, (V), borgmester i Herning Kommune.

Byggeriet bliver det femte skolebyggeri i Herning Kommune siden årtusindeskiftet, hvor der tidligere er åbnet nye skoler i Vildbjerg, Tjørring og Snejbjerg, og hvor Lindbjergskolen i Hammerum-Gjellerup er under opførelse.

I budgetforliget er der afsat 20 millioner kroner i både 2021 og 2022 til en ny Herningsholmskolen.

Yderligere beløb vil komme til i de efterfølgende år.

Bydelsskole åbner

Samtidig er forligskredsen enige om allerede 1. august 2019 at åbne en bydelsskole på Holtbjerg i det sydlige Herning for i første omgang indskolingselever. I løbet af de kommende år vil bydelsskolen, som skal være en afdeling af Herningsholmskolen, blive suppleret op til og med elever i 6. klasse. I dag går børnene fra Holtbjerg-området på Herningsholmskolen.

"Herningsholmskolen har de seneste år oplevet en markant vækst i antallet af tosprogede elever, og forældre er begyndt at vælge skolen fra til fordel for friskolerne, som ligger meget tæt ved Herningsholmskolen," siger Lars Krarup. "Vi ønsker at fastholde Herningsholmskolen som en attraktiv, kommunal midtbyskole. Samtidig er det vigtigt, at de børn, der bor på Holtbjerg, får en tryg og god skoleuddannelse. Derfor afsætter vi fremover ekstra fire millioner kroner hvert år til en ekstraordinær faglig og social indsats på bydelsskolen."

Snart slut på Sønderager

I forliget tages også andre initiativer på skoleområdet. I dag er en række mere nicheprægede skoletilbud samlet på Skolen på Sønderager i det nordlige Herning. Med budgetforliget flyttes aktiviterne på skolen andre steder hen.

I dag har Herning Kommune samlet godt et par hundrede idræts-, musik og dramatalenter i en række talentklasser på Skolen på Sønderager. Talentklasserne skal samles i et nyt byggeri ved Holing, hvortil der er afsat 45 millioner kroner, og klasserne bliver et anneks af Brændgårdskolen.

Herning Kommunes 10. klasses-tilbud, som i dag også "bor" på Sønderager, skal de kommende år drives af Herningsholm Erhvervsskole. De cirka 120 autister, som går i særlige autisme-klasser på Sønderager, flyttes til Holtbjerg, hvor Åmoseskolen i forvejen har et specialiseret tilbud til børn med autisme.

"Med ændringerne lægger vi op til forbedrede forhold for flere hundrede børn og unge. Med beslutningen om at bygge helt nyt til talentklasserne sender vi samtidig et signal om, at vi synes, arbejdet i og med talentklasserne er både vigtigt og godt," siger Lars Krarup.

Attraktivt boligområde

Budgetforliget handler dog også om andet end børn og unge.

Herning Kommune vokser fortsat, og i Tjørring er et nyt og attraktivt boligområde kommet til. Udstykningen breder sig mod Gullestrup i øst, og forliget afsætter næsten 22 millioner kroner til at færdiggøre den vej, som skal binde områderne endeligt sammen.

På ældreområdet afsættes med forliget 55 millioner kroner til cirka 90 nye plejeboliger, som skal opføres frem mod 2025. Borgerne lever heldigvis længere end i tidligere generationer, og det øger naturligvis behovet for plejeboliger.

Forligskredsen har også afsat otte millioner kroner til først og fremmest vedligehold, men også anlæg, af cykelstier frem mod 2022. Samtidig er der afsat 7,5 millioner kroner til etableringen af Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning. Et anlæg, som skal sikre bedre forhold for særligt kajakroere, triatleter, lystfiskere og vinterbadere. Bevillingen forudsætter, at fonde bidrager til realiseringen.